PSICOANÀLISIS

”Parte del trabajo psicoanalítico es que vayan comprendiendo que efectivamente hay algo en ellos mismos que boicotea o que sabotea la posibilidad de resolver el problema. Y que a veces hay que encontrar una conciliación interior, una negociación interior.”

                                                                                                                             (Gustavo Dessal)

Per explicar que es una teràpia psicoanalítica, reprenc una frase que anomena el Psicoanalista Gustavo Dessal que va dir Freud: “ La psicoanàlisi es una professió impossible”.

Evidentment vol dir que es difícil explicar en que consisteix aquesta teràpia, però es cert que es l’ origen de moltes teràpies posteriors: Gestalt, Teràpia familiar, entre altres corrents psicològiques

Es un mètode de d’ investigació i de tractament, amb una eina de treball molt particular “el llenguatge”.

Es una teràpia molt particular perquè posa en joc l’experiència existencial, vull dir que posa en joc l’ aparell psíquic.

La regla d’Or es l’ associació Lliure, que posa en joc l’ inconscient vol dir a partir d’ un element tdonaat, praula, somni imatge..etc  quansevol represesntacióque permet expressar tot els pensaments que a un subjecte li poden venir a la ment o be de forma espontània.

El primer pas per arribar a un psicoanàlisis es adonar-os que alguna cosa no funciona be, que no ens en sortim amb la vida, que les dificultats ens superen i no, es a dir, hi ha un símptoma a això li diem símptoma.