TERÀPIA PSICOCORPORAL-MORFOANALÍTICA

«Quan el dolor de ser no troba paraules per expressar-se, parla a través del cos. Quan les paraules estan basades en un cos que sent, el dolor pot ser viscut, comprès i reparat.»


La teràpia morfoanalítica és una teràpia psicocorporal global i analítica. Psicocorporal, perquè atén la persona tenint en compte la seva unitat física, mental i emocional.

Bases i funcionament

La nostra història està inscrita no només en les nostres neurones sinó en els teixits i òrgans de el cos, ja sigui en la pell, els músculs o el cor. Llavors és lògic i natural utilitzar el cos com a punt de partida per a connectar amb parts oblidades o que no podem reconèixer de nosaltres mateixos. Encara que, malauradament, massa sovint aquesta història invisible, inscrita en forma de patiment, pugui emergir com un volcà en erupció en determinats períodes difícils, (ja sigui en forma de depressió, atacs de pànic, crisi d’angoixa, cansament crònic … per nomenar alguns exemples) o que diàriament s’instal·li en forma de bucle repetitiu, afegint més sofriment a les nostres vides.

De la mateixa manera que cada transformació corporal comporta modificacions en les nostres emocions i en el sistema de creences a través de les quals percebem el món, la lliure expressió i alliberament dels sentiments i de les emocions produeix modificacions a nivell de les fibres musculars, del to energètic, i també en funcions essencials com la respiratòria, digestiva, sexual, visual, auditiva… etc.

Per això treballem paral·lelament la nostra vivència corporal, la respiració, els estiraments posturals, i alhora, l’expressió i l’elaboració de tot allò que sentim.

Què és el símptoma?

El símptoma és una expressió del nostre patiment. I evidentment el nostre objectiu és aconseguir que disminueixi o desaparegui. Però si pretenem eliminar-lo sense comprendre les seves causes només aconseguiríem que es desplaci cap a un altre lloc.

 En el nostre treball, utilitzem el símptoma com una guia per remuntar-nos a unes causes, que moltes vegades es troben en les fases més primitives de la vida, quan comença la construcció del nostre JO. És per això que el treball psico-corporal està dissenyat per accedir als nuclis traumàtics més antics, i així impedir que les ferides del passat reapareguin i es repeteixin en l’actualitat.

Ser conscients del que expressa el nostre cos ens permet elaborar i comprendre els vincles que existeixen entre les manifestacions corporals, els sentiments i les emocions. El pacient recupera la capacitat de pensar, d’unir les diferents parts de si-mateix per accedir a un nivell més elevat de consciència. Una forma de pensar, recolzada en un cos que sent.

Beneficis

 • Allibera el pacient de les tensions psíquiques i musculars.
 • Transforma la nostra postura a través de l’estirament de les diferents
  cadenes musculars.
 • Permet que la persona s’identifiqui amb el cos, amb les seves sensacions, amb la manera de sentir, amb la visió particular i única que cadascú té de les coses.
 • Ens fa conscients de la nostra sensorialitat i el nostre sentiment, particularment quan les vies de contacte amb el cos i amb el jo han estat tallades.
 • Integra i amplia les diferents dimensions i aspectes de la personalitat.
 • Potencia una personalitat més rica en comprensió, consciència i sensibilitat.

Especialment indicada per a:

 • Persones que sofreixen dolors que es manifesten en el cos. És el cas de les desviacions de columna (cifosi, lordosi i escoliosi, hèrnia discal, dolors d’esquena, de cervicals, cefalea, migranya, artrosi, artritis, problemes respiratoris i malalties físiques, en general, que es vulguin tractar i comprendre a un nivell global i profund.
 • Trastorns psicosomàtics: asma ,rigidesa muscular i articular, cansament crònic, fibromiàlgia, problemes digestius, disfuncions sexuals…
 • Problemes psíquics: pànic, fòbies, autoestima baixa, timidesa, trastorn bipolar, dificultats en les relacions socials, familiars o de parella, trastorns de l’estat d’ànim, anorèxia , bulímia, depressió, insomni, estats d’angoixa, etc.